Další fáze jaderného tendru. Vláda požádá zájemce o předložení závazných nabídek na výstavbu více bloků

31. ledna 2024, www.vlada.cz / tisková zpráva

Tendr na výstavbu nového jaderného bloku v lokalitě Dukovany se dostává do další fáze. Vláda rozhodla, že vyzve účastníky výběrového řízení k předložení závazných nabídek na výstavbu více jaderných bloků. Díky tomu bude moci stát zajistit v budoucnosti občanům a firmám bezpečnost a stabilitu dodávek elektřiny za dostupné ceny. V důsledku tohoto rozhodnutí také dojde k posunu termínu pro dokončení tendru až o tři měsíce. Vláda na svém jednání rozhodla i o tom, že v další fázi tendru budou osloveni jen dva účastníci. Firma Westinghouse nesplnila nutné podmínky.

„Rozvoj a posílení jaderné energetiky jsou klíčové pro zajištění dostatku elektřiny za přijatelné ceny, což je základem pro zachování prosperity ČR,“ uvedl předseda vlády ČR Petr Fiala a zdůraznil, že jedním z hlavních úkolů jeho kabinetu je úspěšné dokončení tendru na výstavbu nového bloku v Dukovanech. „Je ale potřeba rozhodnout také o tom, kolik nových jaderných reaktorů si od vybraného dodavatele necháme dodat. Dosavadní průběh tendru ukazuje, že dodávka více reaktorů současně by nám mohla zajistit nižší cenu až o jednu čtvrtinu u jednoho reaktoru. Proto jsme se rozhodli požádat uchazeče, aby nám předložili závazné nabídky na dodávku až čtyř nových jaderných reaktorů. Na jejich základě potom vybereme dodavatele a rozhodneme, zda si necháme postavit více reaktorů, nebo ne,“ doplnil premiér Petr Fiala.

„Z dosavadního průběhu tendru vyplývá, že při objednání více reaktorů současně by se mohla cena za blok snížit až o 25 procent. Umožní to úspory z rozsahu a optimalizace procesu výstavby,“ popsal ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že větší objednávka znamená také více zakázek pro český průmysl, na jehož maximálním zapojení do realizace projektu vláda soustavně pracuje. „Potřeba vybudovat více jaderných reaktorů navíc vyplývá i z vývoje naší energetiky. V příštích desetiletích dojde k výraznému růstu spotřeby elektřiny, do roku 2050 až o dvě třetiny. Vedle obnovitelných zdrojů energie nám tento nárůst spotřeby umožní pokrýt právě jaderná energie jako spolehlivý nízkoemisní zdroj,“ dodal ministr Síkela.

Vláda proto schválila dodatek k první prováděcí smlouvě, který umožní požádat dodavatele o předložení závazných rámcových nabídek, ale také mírně upraví harmonogram tendru. „Díky dnešnímu rozhodnutí budeme mít už na konci května jasno o konečné ceně pro případnou výstavbu více reaktorů a získáme potřebné záruky. To zlepší naši vyjednávací pozici a eliminuje riziko prodražování. Dodatek první prováděcí smlouvy s investorem, který jsme dnes na jednání vlády schválili, umožní také přesněji určit cenu pro možnou výstavbu a zvýší transparentnost celého procesu,“ řekl dále ministr financí Zbyněk Stanjura a doplnil: „K financování tohoto projektu vznikne mezirezortní pracovní skupina.“

Původně měl investor předložit vládě vyhodnocení nabídek jednotlivých uchazečů do 15. února a následně měl mít kabinet lhůtu 50 pracovních dní na posouzení vybraného postupu z hlediska bezpečnosti. To se nyní mění, dodavatelé budou mít do 15. dubna lhůtu pro předložení závazných nabídek, do konce května investor předloží vládě jejich analýzu a kabinet následně do konce června přijme rozhodnutí k navrhovanému výběru dodavatele z pohledu bezpečnostních zájmů státu. Tento časový posun ale neovlivní záměr uvést první blok do provozu do konce roku 2036.

„Velmi si ceníme toho, že se výběrového řízení na nový blok v Dukovanech zúčastnili hned tři významní světoví dodavatelé, a děkujeme jim za jejich zájem. Celý tendr i díky nim pokračuje férově a spravedlivě tak, abychom dostali co nejlepší nabídku za co nejlepší cenu. Se všemi třemi uchazeči spolupracujeme i v ostatních oblastech jaderné energetiky,“ řekl generální ředitel skupiny ČEZ Daniel Beneš.

Vláda dnes rozhodla také o tom, že v rámci tendru budou dále osloveni pouze dva uchazeči, jejichž finální nabídka obsahovala požadované a pro hodnocení potřebné náležitosti. Jde o firmy KHNP a EDF. Nabídka předložená společností Westinghouse nutné podmínky nesplnila, především její nabídka není závazná, a nemůže tedy být srovnatelně vyhodnocena.

Otázky a odpovědi naleznete na https://vlada.gov.cz/cz/media-centrum/aktualne/dalsi-faze-jaderneho-tendru–vlada-pozada-zajemce-o-predlozeni-zavaznych-nabidek-na-vystavbu-vice-bloku-211721/#QaA.

štítky: # # # # #

logo