Sebevědomá země

Musíme chtít být sebevědomým politickým národem. Musíme pracovat na posunu v naší mentalitě. Nesmíme se neustále podceňovat. Jen ten, kdo si skutečně věří, opravdu dosáhne toho, co si předsevzal.

Jasná orientace

Jasná orientace

Naše členství v EU a NATO přináší naprosto nezpochybnitelné výhody v oblasti bezpečnosti, obrany, diplomacie, rozvoje obchodu, důležitých investic a ekonomiky. Tyto instituce zcela zásadně pomáhají zabezpečit stabilitu naší země a posilují demokracii, právní stát a respekt k lidským právům. Patříme na Západ.

Silná armáda

Silná armáda

Díky silné armádě můžeme ochránit své území, suverenitu a bezpečnost. Jako člen NATO musíme plnit odpovídající závazky. Naše armáda musí být dobře vybavena, vyškolena a financována tak, aby plnila své úkoly v oblasti národní obrany, mezinárodní bezpečnosti a pomoci při humanitárních či přírodních katastrofách.

Zdravé sebevědomí

Zdravé sebevědomí

Musíme si neustále připomínat, že nejsme nevýznamnou „zemičkou“. Podle počtu obyvatel jsme devátou největší zemí EU. Můžeme se chlubit špičkovým zdravotnictvím, kvalitním školstvím, vynikající kulturou. Excelujeme v mnoha odvětvích, máme talentované lidi. Jsme vyspělou zemí s obrovským potenciálem, který zatím nevyužíváme naplno. Proč bychom se měli podceňovat? Věřme si!

Bezpečná země

Bezpečná země

Česká republika patří mezi nejvíce bezpečné země na světě. Bezpečnost je klíčovým prvkem kvality života a spokojenosti obyvatel. O pocit, že žijeme v bezpečné zemi, nemůžeme v žádném případě přijít. Je proto nezbytné dělat maximum pro ochranu obyvatel, zajištění vnitřní stability a udržení naší kritické infrastruktury.

logo