Efektivní stát

Jsem přesvědčen, že se nám podaří nabrat správný kurs směrem ke štíhlému a efektivnímu státu. Do cíle nedorazíme zítra, ale mít efektivní stát v horizontu dvou volebních období, je určitě reálná ambice.

Digitalizace

Digitalizace

Řidičský průkaz, výpisy z rejstříků, daňové přiznání… To je jen část služeb, které dnes můžete vyřídit přes internet. Další chystáme. Digitální informační agentura zavádí elektronickou občanku a řidičák. EZ karta vám zajistí univerzální přístup ke zdravotní dokumentaci. Chci, aby do roku 2030 neexistovala agenda, která se nedá vyřídit online.

Stát, který slouží

Stát, který slouží

Stát si platíme proto, aby nám pomáhal. Digitální ústava určí, na jaké služby mají občané a firmy ve vztahu ke státu nárok a jaký standard mohou očekávat. Už teď pracujeme na tom, aby si jednotlivé úřady automaticky předávaly údaje, které jim poskytnete. Pilotní projekt běží na MF a MPSV.

Data pro rozhodování

Data pro rozhodování

Pandemická opatření, kompenzace cen energií, zvládání uprchlické vlny. Toto všechno mohlo být jednodušší, kdyby stát dokázal lépe využít relevantní data. Sjednocování informačních systémů a standardů pomůže tomu, aby všechna opatření směřovala přesně tam, kde jsou nejvíce potřebná.

Restart veřejné správy

Restart veřejné správy

Přesun většiny agend do digitálního prostoru uvolní ruce specialistům, kteří jsou dnes na úřadech zavaleni zbytečnými úkoly. Pracujeme na tom, abychom tyto kapacity využili ke smysluplné analytické práci a ke zlepšování komfortu občanů.

logo