Smysluplné vzdělávání

Česká republika musí být do deseti let centrem vzdělanosti a nových myšlenek. Musíme mít školy, které rozvíjí každý talent. Musíme mít univerzity, kam se hlásí talenty z celého světa. A musíme mít respektovaná centra vědy, jejichž výsledky budou svět měnit.

Konec biflování

Konec biflování

Máme-li uspět ve světě, musíme mu rozumět. Potřebujeme školy, které dokáží rozvíjet kritické myšlení, mediální povědomí či třeba finanční gramotnost. Právě na tyto schopnosti se bude soustředit nové kurikulum pro základní školy, které by mělo být hotové do dvou let.

Flexibilita

Flexibilita

Je třeba opustit model školství, který člověka připravuje na jedinou kariéru. Svět se mění, budoucnost je v kvalitním všeobecném vzdělání. Náš plán pro roky 2023–2027 počítá s výraznou podporou gymnázií a lyceí, kde by měla maturovat celá polovina ročníku (tím se dostaneme na průměr EU).

Špičkové univerzity

Špičkové univerzity

Naše univerzity jsou ve světových žebříčcích stále úspěšnější. Díky promyšlené koordinaci vědy a výzkumu dostaneme do deseti let alespoň dvě české univerzity do první stovky. K tomu je třeba vysoké školy rozlišit podle zaměření (základní výzkum, aplikovaný výzkum, příprava profesionálů) a podporovat jejich konkurenci.

Motivace

Motivace

Aktuální novela vysokoškolského zákona počítá s lepší podporou vědců a doktorandů. Navíc po dvaceti letech představujeme novou podobu zákona o podpoře výzkumu a vývoje, která snižuje byrokracii a klade větší důraz na přenos znalostí do praxe. Platit bude příští rok.

Znalostní ekonomika

Znalostní ekonomika

Budoucnost je spojená s technologickými centry, kde se školy propojují s firmami. Ta vytváří zajímavá pracovní místa a zvyšují mzdy. Inovační politika se bude soustředit na oblasti, jako je jaderná energetika, nanotechnologie, polovodiče a čipy, umělá inteligence nebo kybernetická bezpečnost. Podřizujeme tomu i výběr investorů, které lákáme do Česka.

logo