Ministryně obrany: Desatero pro obranu se nám daří naplňovat

12. prosince 2023, www.army.cz / tisková zpráva

Ministryně obrany Jana Černochová dnes na bilanční tiskové konferenci k plnění tzv. Desatera pro obranu představila největší úspěchy, kterých se jí a jejímu týmu podařilo dosáhnout v letošním roce. Patří k nim rostoucí rozpočet, který v příštím roce dosáhne 2 % HDP, podepsaná smlouva na nová bojová vozidla pěchoty CV90, rozhodnutí o pořízení 24 letounů 5. generace a s tím související podpora domácího průmyslu, a v neposlední řadě pomoc Ukrajině. Úspěchů je ale daleko víc.

Necelý měsíc po nástupu do funkce v lednu 2022 si vláda ve svém programovém prohlášení stanovila cíl dosáhnout 2 % HDP na obranu, čehož dosáhne už v příštím roce.

„Naplnění cíle dvou procent HDP na obranu není jen závazkem vůči NATO, ale je to minimum pro zajištění obrany a bezpečí naší země a jejích občanů. Silná armáda je podmínkou prosperity, svobody a demokracie,“ prohlásila na dnešní tiskové konferenci ministryně obrany Jana Černochová.

Výdaje na obranu rostly i letos: Obrana disponovala částkou 111,8 mld. Kč, což bylo o 21 miliard víc než v roce 2022. Zvýšil se i podíl HDP, ten letos činí 1,53 % oproti 1,35 % v předcházejícím roce.

Dvě procenta na obranu i v budoucnu

Vláda schválením zákona o financování obrany přispěje k dodržování aliančního závazku dosáhnout ve státním rozpočtu podílu minimálně 2 % HDP na obranu. Nová legislativa nadto umožní stabilní a transparentní financování velkých akvizic.

„Je to právě dostatečná výše rozpočtu a jeho předvídatelnost a stabilita, které umožnily vládě rozhodnout o zahájení historicky nejvýznamnějších modernizačních projektů v oblasti pozemních sil a nadzvukového letectva,“ sdělila ministryně Černochová.

Těmi jsou uzavření smlouvy na pořízení 246 bojových vozidel pěchoty CV90 a rozhodnutí o nákupu 24 nadzvukových letounů 5. generace. Od listopadu má také armáda ve výzbroji 14 bojových tanků Leopard 2 za pomoc Ukrajině. S Německem bylo nadto zahájeno vyjednávání o společném nákupu nejmodernějších strojů Leopard 2A8.

„Jednáme také o pořízení dvou středních transportních letounů, které navýší operační schopnosti dopravního letectva v oblasti přepravní kapacity a doletu a také v oblasti vzdušného hašení a tankování za letu,“ upřesnila Jana Černochová.

Podpora českých firem

Modernizace armády má i další, příznivý vedlejší efekt: podpoří domácí obranný průmysl. Čeští zbrojaři se v minimálně 40 % zapojí do projektu CV90, rozjednaná byla také průmyslová spolupráce pro pořízení tanků Leopard 2A8 a letounu Embraer C-390 Millenium.

„Dokázali jsme rovněž vyjednat průmyslovou spolupráci na projektu F-35. Jde o 14 projektů v hodnotě vyšší než 15 mld. Kč, a to v oblasti pilotního výcviku, výzkumu a vývoje, údržby, servisu a oprav,“ prozradila ministryně obrany Černochová.

Ministerstvu obrany se ale dařilo i v dalších oblastech. Ať už šlo o uzavření klíčové Dohody mezi ČR a USA o spolupráci v oblasti obrany nebo změny v péči o veterány a náboru, kde bylo nedávno spuštěno virtuální náborové středisko doarmady.cz.

Posilování východního křídla NATO přináší nové zkušenosti

Změn v posledních letech doznalo i zahraniční nasazení českých vojáků. Velí Mnohonárodnímu bojovému uskupení NATO na Slovensku, působí v operacích eFP v Litvě a Lotyšsku. Důkazem spolupráce s nejbližšími sousedy je pomoc Slovensku při ochraně jeho vzdušného prostoru, který ČR zajišťuje spolu s Polskem a Maďarskem. Za zmínku také stojí nasazení týmu vojenských policistů, kteří se pod hlavičkou mezinárodního trestního tribunálu podílí na vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině.

Pomoc Ukrajině – výhodná pro obě strany

Česká republika patří od začátku konfliktu na Ukrajině k nejvýraznějším podporovatelům Kyjeva. Ozbrojeným silám Ukrajiny jsme dodali vojenské vybavení v hodnotě několika miliard korun. Čeští vojáci na Libavé a naše mobilní výcvikové týmy v Polsku vycvičili téměř 4000 ukrajinských vojáků.

Výcvikem se výrazně zdokonaluje i česká armáda. Od ukrajinských vojáků, kteří na Libavé cvičí, čerpají jejich čeští kolegové motivaci v boji i při výcviku, ale také obrovské množství zkušeností ze skutečného válečného konfliktu.

štítky: # # # # # # # # # # # # #

logo