Nová data ČSÚ ukázala skutečná čísla o tom, kolik Češi platí za energie

25. září 2023, www.vlada.cz / tisková zpráva

Předseda vlády ČR Petr Fiala vystoupil v pondělí 25. září na tiskové konferenci Českého statistického úřadu (ČSÚ), kde ocenil zavedení nové přesnější metodiky výpočtu cen energií. Nová data ČSÚ uživatelům poskytují nejen statistiku nabídkových cen energií, ale i průměrné ceny skutečně placené domácnostmi. Data tak více odpovídají realitě.

S nástupem energetické krize se ukázalo, že některé typy vykazování cen energií, které v klidných dobách reflektovaly realitu, nefungují v turbulentních časech, kdy se ceny vyvíjejí rychleji. To vedlo i k tomu, že mezinárodní srovnání cen energií, které publikuje Eurostat, bylo v případě ČR velmi nepřesné. Premiér kvůli problému s vykazováním cen energií před několika měsíci svolal jednání se zástupci největších dodavatelů energií, ČSÚ, Energetického regulačního úřadu a Ministerstva průmyslu a obchodu. Na základě jednání vznikla pracovní skupina, která měla metodiku zpřesnit.

Díky spolupráci energetických firem a statistického úřadu jsou tak nyní, kromě nabídkových cen energií, zveřejňovány i průměrné ceny skutečně placené domácnostmi. „Jsem rád, že naše iniciativa pomohla k tomu, že obchodníci s energiemi dodávají data, která odpovídají realitě. Oblíbená věta opozice, že Češi měli v krizi nejdražší energii v Evropě, se ukázala jako nepravdivý mýtus,“ uvedl premiér Petr Fiala.

Letos poskytli energetici tyto údaje na základě vzájemné dohody, od příštího roku se tak bude dít již na základě legislativní úpravy. Nová data mj. ukázala, že v mezinárodním srovnání za 2. pololetí roku 2022 byly ceny elektřiny v Česku 7. nejnižší v EU a ceny plynu pak 10. nejnižší. Více v tiskové zprávě ČSÚ.

Premiér poděkoval všem zúčastněným stranám za to, že došli k dobrému řešení, díky kterému už nebudou data o České republice v databázi Eurostatu zkreslená a budou ukazovat skutečný stav věci.

Vláda od svého nástupu intenzivně řešila energetickou krizi, aktivně pomáhala firmám a občanům – zajistila kapacitu v terminálech LNG, dostatečné zásoby plynu, došlo k odkoupení plynových zásobníků, byl spuštěn úsporný tarif, který následně nahradilo zastropování cen energií a řadu dalších kroků. „Díky včasným a promyšleným opatřením se nám podařilo uklidnit situaci a zajistit, aby byl dostatek dostupných energií pro občany i firmy. U všech dodavatelů teď vidíme, že ceny energií padají pod stropy a můžeme si říct, že z nejhoršího jsme venku,“ dodal předseda vlády Fiala.

štítky: # # # # # # #

logo