Premiér Fiala: ČR je v rozvoji jaderné energetiky aktivním hráčem, který má co nabídnout

21. března 2024, www.vlada.cz / tisková zpráva

Ve čtvrtek 21. března 2024 se v Bruselu uskutečnil historicky první Jaderný summit. Českou republiku na něm reprezentovali premiér Petr Fiala a ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Vláda ČR dlouhodobě prosazuje jádro jako zásadní pro energetickou soběstačnost Česka.

Summit se uskutečnil v návaznosti na historické zahrnutí jaderné energie do globální inventarizace dohodnuté na konferenci OSN o změně klimatu COP28 v Dubaji v prosinci 2023. Svolání Jaderného summitu považuje premiér Fiala za symbolické zakončení cesty za uznáním jádra jako čistého zdroje energie, která nicméně nebyla zpočátku jednoduchá.

„Česká republika od počátku sází na jádro, jsme přesvědčeni, že je to zdroj energie, který nám zajistí nejen dostupnou a bezpečnou energii, ale jádro je jednou z cest, jak dosáhnout dekarbonizace a naplnit tak klimatické cíle,“ uvedl Petr Fiala.

Cílem summitu bylo jasně říci, že jaderná energetika má budoucnost a bude mít svou silnou pozici v energetických mixech nejen evropských států. Česko je od počátku členem Jaderné aliance, ať už na evropské úrovni, nebo na celosvětové úrovni. Díky tomu je schopno lépe spolupracovat a koordinovat aktivity.

„Podařilo se nám, i díky našim aktivitám v posledních dvou letech, prosadit jádro mezi čisté a podporované zdroje a společným úkolem teď je zlepšit podmínky pro financování projektů, které jadernou energetiku rozvíjejí. ČR se ukazuje jako aktivní hráč, který má co nabídnout, nejde jen o dostavbu dalších bloků našich jaderných elektráren, ale chceme se také podílet na vývoji malých modulárních reaktorů,“ řekl premiér Petr Fiala.

V rámci deklarace signatáři potvrzují pevnou podporu rozvoji jaderné energetiky, kterou vnímají jako zásadní součást globální strategie pro řešení klimatické krize, dekarbonizace energetiky i průmyslu, zajištění energetické bezpečnosti, zvyšování energetické odolnosti a podporu dlouhodobě udržitelného rozvoje a přístupu k čisté energii. Dále potvrzují svůj závazek plně uvolnit potenciál jaderné energie přijetím opatření, které povedou k vytvoření příznivých podmínek pro podporu a konkurenceschopné financování výstavby nových jaderných elektráren a umožnění rozvoj malých modulárních reaktorů po celém světě s nejvyšší úrovní bezpečnosti a zabezpečení. Dále vyzývají ke zdvojnásobení společného úsilí o zajištění bezpečnosti a odolnosti jednotlivých, regionálních a nadnárodních energetických zdrojů. Společným cílem je vytvoření spravedlivého, otevřeného, a globálního tržního prostředí pro jadernou energii.

Projev v anglickém jazyce je k dispozici na našich stránkách zde: Speech by Czech Prime Minister Petr Fiala at the Nuclear Energy Summit in Brussels | Government of the Czech Republic

štítky: # # # # # # # #

logo