Premiér Fiala vystoupil na sněmu Svazu průmyslu a dopravy

10. října 2023, www.vlada.cz / tisková zpráva

Předseda vlády ČR Petr Fiala se v úterý 10. října zúčastnil v Brně 64. Mezinárodního strojírenského veletrhu. Vystoupil rovněž s projevem před zástupci tuzemských firem na sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR, kde se zaměřil na plány vlády v rozvoji dopravní infrastruktury, posílení energetické bezpečnosti, otevření pracovního trhu, ceny energií či zlepšení fungování země. Zúčastnil se také diskuse se zástupci podnikatelské sféry a navštívil stánky veletrhu.

Premiér v projevu uvedl, že vláda převzala zodpovědnost ve složité době a musí nalézt rovnováhu mezi všemi aspekty života v zemi – musí zajistit lepší vzdělávání, odpovídající infrastrukturu, udržet vysokou bezpečnost atd. V řadě těchto oblastí přitom napravuje významné vnitřní dluhy z minulosti – to se týká např. dokončení dopravní infrastruktury. Musí se také vypořádat se stavem veřejných financí, který nebyl dlouhodobě udržitelný a jehož dynamika zadlužování ve výsledku ohrožuje všechny, včetně podnikatelské sféry.

Předseda vlády zdůraznil, že vláda výrazně pokročila v zajišťování energetické infrastruktury. Dlouho odkládaný tendr na dostavbu Dukovan běží, po proběhlých jednáních zájemci nyní aktualizují své nabídky, jejichž finální podobu do konce října zašlou investorovi. Následovat bude v první polovině příštího roku vybrání té nejlepší nabídky, aby byl dodržen schválený harmonogram. „Plynová infrastruktura je opět v rukou státu. Nově máme pod kontrolou celý řetězec – od terminálu na zkapalněný plyn přes páteřní sítě plynovodů až po zásobníky. Tato strategická změna nám umožní daleko jednodušší a flexibilnější investice do posilování sítě. Například při budování nových plynových elektráren, které z části nahradí dosluhující uhelné,“ řekl premiér Petr Fiala.

Potvrdil také, že vláda samozřejmě vnímá volání firem po pracovní síle. I když v ČR nově pracuje téměř 120 tisíc Ukrajinců, trh to zatím ani zdaleka nenasytilo. „Proto otevíráme dveře dalším 20 tisícům kvalifikovaných pracovníků z vybraných bezpečných zemí a zároveň pracujeme na tom, abychom vízový režim v následujícím roce urychlili. Tyto kroky jsou nutné, aby u nás bylo možné udržet stávající firmy nebo zakládat nové. V tomto ohledu musíme být mnohem flexibilnější než dosud, abychom se nepřipravovali o potenciál kvalifikovaných lidí ze zahraničí,“ uvedl premiér Fiala.

Důležitým tématem byl rozvoj dopravní infrastruktury – příští rok se otevře rekordních 114 kilometrů nových dálnic. V letošním roce dosáhnou investice do dopravní infrastruktury 150 mld. Kč, příští rok potom zhruba stejně. Právě teď je ve výstavbě 266 kilometrů nových staveb, z toho 178 km dálnic a 87 km silnic I. třídy. Dálniční síť by pak měla být hotová do 10 let. Premiér rovněž připomněl, že vláda v rámci ozdravného balíčku zjednodušuje zákony, a to jak o DPH, tak zákon o dani z příjmů. Kabinet přijal už dva antibyrokratické balíčky, které ruší zbytečné povinnosti, zjednodušil stavební řízení či zmírnil podmínky pro podání kontrolního hlášení.

Celý projev premiéra na sněmu Svazu průmyslu a dopravy.

štítky: # # # # #

logo