Premiér Petr Fiala symbolicky převzal strategické zásobníky plynu v Dolních Dunajovicích a navštívil Jihomoravský kraj

18. září 2023, www.vlada.cz / tisková zpráva

Předseda vlády Petr Fiala v pondělí 18. září 2023 zahájil společně s primátorkou Markétou Vaňkovou a zástupci zhotovitelů stavbu multifunkční haly ARENA BRNO, s ministrem Jozefem Síkelou symbolicky převzal státem odkoupené zásobníky plynu v Dolních Dunajovicích. Následně s ministrem Vlastimilem Válkem navštívil brněnskou porodnici na Obilním trhu a zahájil provoz Multifunkčního domu pro seniory v obci Vacenovice.

Poklepáním základního kamene ARENY BRNO začala stavba největšího strategického projektu města Brna. Hala po svém dokončení bude mít až 30 možných využití, a to jak sportovních, tak kulturních. Pojme přes 13 000 diváků.

„Je dobře, že Brno uvažuje ve velkém měřítku. Multifunkční halu, jejíž stavbu jsme dnes zahájili, moje rodné město využije pro sportovní i kulturní akce. Hala bude propojená se zázemím brněnského výstaviště a já věřím, že citelně rozšíří možnosti Brna a přiláká sem návštěvníky, kteří dnes musejí za sportem nebo kulturou zamířit jinam. Je to důležitý krok k tomu, aby Brno bylo ještě lépe vidět – aby bylo zase o kousek větší," řekl premiér Petr Fiala.

Předseda vlády dnes také společně s ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou zavítal do Dolních Dunajovic. Předseda vlády dnes také společně s ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou zavítal do Dolních Dunajovic. Vláda na svém zasedání 23. srpna 2023 pověřila společnost ČEPS nákupem RWE Gas Storage CZ a jejích šesti zásobníků. ČEPS v pondělí po schválení ÚOHS oficiálně tento obchod uzavřela. Ty mají kapacitu zhruba jedné třetiny roční spotřeby plynu v ČR.

„Energetická bezpečnost je pro moji vládu prioritou, zařadil jsem ji i mezi šest nejdůležitějších strategických investic, které jsou naprosto zásadní pro restart Česka. V minulém roce se nám podařilo získat kapacitu terminálů na zkapalněný zemní plyn v nizozemském Emshavenu, nakoupili jsme plyn do zásobníků a jednáme o výstavbě nových plynovodů, které by fungovaly jako další zdroj energie pro české občany a firmy. Nákup zásobníků plynu a zajištění jejich úplné kontroly ze strany státu je dalším konkrétním krokem v našem úsilí. Pro vnitrozemské státy, jako je Česko, je přímý vliv na energetickou kritickou infrastrukturu naprosto klíčový. Jsem rád, že se nám podařilo úspěšně napravit další dluh, který nám zanechaly předchozí vlády, a zásadně tímto zvýšit energetickou bezpečnost naší země," uvedl premiér Petr Fiala.

Během své cesty po Jihomoravském kraji navštívil předseda vlády společně s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem také porodnici FN Brno na Obilním trhu, která stojí před zásadní výstavbou nových prostor. Zdejší gynekologicko – porodnická klinika je největším pracovištěm svého druhu v ČR.

„Jde o důležitý krok, který bude znamenat významný posun v kvalitě poskytované péče, z hlediska technologií bude odpovídat moderním standardům a bude reflektovat všechny potřeby pacientek a zdravotnického personálu,“ řekl během jednání premiér Petr Fiala.

Na závěr své cesty otevřel Petr Fiala společně se starostkou Janou Bačíkovou Multifunkční dům pro seniory ve Vacenovicích. Přestřižení pásky se konalo symbolicky den před pomyslnými 101. narozeninami Dany a Emila Zátopkových. Pozemek, na kterém dům stojí, totiž v minulosti patřil rodině Ingrových – tedy předkům legendární olympijské vítězky.

„Je skvělé, že se toto centrum důležitých občanských služeb podařilo umístit do středu obce, kde senioři zůstanou v centru dění, a přitom se jim dostane potřebné péče,“ prohlásil Fiala.

V domě se nachází 15 bytů pro seniory, 4 byty pro mladé rodiny, ordinace praktického lékaře, zubaře a také pobočka pošty. Byty pro seniory jsou bezbariérové. První obyvatelé se do domu nastěhují už 19. září 2023.

štítky: # # # # # #

logo