Premiéři ČR a Bavorska jednali na prvním přeshraničním kongresu o rozšíření spolupráce obou zemí

8. července 2024, www.vlada.cz / tisková zpráva

V pondělí 8. července 2024 se v bavorském Chamu uskutečnil první Česko-bavorský přeshraniční kongres. Předseda vlády ČR Petr Fiala a předseda vlády Svobodného státu Bavorsko Markus Söder jednali o modernizaci železničního spojení obou zemí, spolupráci ve strategických hospodářských odvětvích a o dalších projektech spolupráce. Během kongresu byly podepsány tři dohody a memoranda o rozšíření přeshraniční spolupráce hasičů, turistických centrál a rozšíření aplikace Záchranka do Bavorska.

Česko-bavorské vztahy jsou naplněny mnoha oblastmi spolupráce. ČR vnímá česko-bavorské pohraničí jako spojený region a sousedské soužití chceme dál rozvíjet a zlepšovat. „Velice si ceníme trvalého zájmu Bavorska o spolupráci s Českem, například v podobě Česko-německého regionálního fóra. Obnovili jsme také pravidelný meziparlamentní dialog našich zemí. Děkuji i za nové iniciativy, které vedly k ustavení nové Bavorské rady pro přeshraniční spolupráci s Českem,“ uvedl předseda vlády Petr Fiala.

Premiér v projevu na kongresu zdůraznil, že existuje velký potenciál spolupráce v strategických hospodářských odvětvích. „Například v oblasti umělé inteligence, polovodičů, nanotechnologií nebo alternativních zdrojů energie. Jsou to oblasti, kde Česko i Bavorsko využívají výhod svých rozsáhlých inovačních ekosystémů. Klíčové jsou například pro automobilový průmysl, který je mimořádně silný na obou stranách hranice,“ řekl český premiér Petr Fiala.

Důležitým tématem jednání byl rozvoj železničního spojení. „Naší prioritou je modernizace tratě z Plzně do Schwandorfu směrem na Norimberk a Mnichov. Na české straně zahájíme práce na komplexní modernizaci úseku Plzeň – Domažlice v příštím roce. Trať bude elektrifikována a maximální rychlost zvýšena na 200 km/h do roku 2030,“ uvedl premiér Fiala.

Na kongresu byly podepsány tři dohody a memoranda týkající se zintenzivnění spolupráce v oblasti turismu mezi českou agenturou CzechTourism a Bavorskou turistickou centrálou, přeshraniční spolupráce hasičů a připravenosti na mimořádné události a memorandum mezi Aplikací Záchranka a Bavorským červeným křížem o zahájení projektu Notruf Bayern.

První Česko-bavorský přeshraniční kongres byl historicky největším setkáním v tomto formátu za účasti obou předsedů vlád, zástupců českých příhraničních krajů, bavorských zemských vládních prezidentů, prezidentů zemských sněmů, okresních radních, poslanců, senátorů, starostů a mnoha dalších aktérů přeshraniční spolupráce. Během kongresu se poprvé setkali členové Bavorské rady pro přeshraniční spolupráci se zástupci Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje. Radu pro přeshraniční spolupráci ustavilo Bavorsko v loňském roce za účelem zlepšení přeshraniční spolupráce a koordinace všech bavorských regionálních a komunálních partnerů pro jednání s českými hejtmany v pohraničních česko-bavorských krajích.

štítky: # # # # # # # #

logo