Vláda projednala strategický dokument obsahující opatření, která mají pomoci zvýšit ekonomický růst a modernizovat ekonomiku

10. července 2024, www.vlada.cz / tisková zpráva

Urychlení investic do dopravní infrastruktury, modernizace zákoníku práce či reformní kroky v regionálním školství patří do souboru opatření, jimiž chce vláda Petra Fialy urychlit ekonomický růst a modernizovat tuzemskou ekonomiku. Tyto kroky jsou součástí strategického dokumentu prorůstových opatření, který projednal kabinet na schůzi ve středu 10. července 2024.

Vláda Petra Fialy projednala strategický materiál, který obsahuje řadu prorůstových opatření vycházející z návrhů Národní ekonomické rady vlády. NERV sestavil seznam 37 konkrétních opatření, z nichž si kabinet po konzultacích ve vládní koalici vybral ta, která mají pomoci zvýšit ekonomický růst i konkurenceschopnost české ekonomiky. Vláda se seznámila s vyhodnocením, jaké kroky v této oblasti už byly splněny a jaké jsou v realizaci.

„V předcházejícím období jsme zvládli všechny krize a výzvy, kterým byla naše země vystavena, a teď musíme, a na tom pracujeme, zrychlit ekonomický růst tak, aby se dařilo našim firmám a aby rostly příjmy našich obyvatel,“ konstatoval premiér Petr Fiala. „Naplňujeme také programové prohlášení vlády, ve kterém jsme představili vizi státu, který nežije na dluh, státu, který je efektivní, který podporuje inovace, vědu, výzkum a kde právě inovace a výzkum posilují českou ekonomiku v mezinárodní konkurenci,“ řekl Petr Fiala a připomněl například, že schodek státního rozpočtu je nejnižší za posledních pět let. Ve srovnání s předchozí vládou se podařilo snížit deficit veřejných financí vůči hrubému národnímu produktu o více než polovinu a vláda dokázala porazit i inflaci, která klesla z 16 procent v dubnu 2023 na aktuální dvě procenta.

Vláda připravila další reformy, které budou mít vliv na flexibilitu pracovního trhu, zajistí udržitelnost penzijního systému nebo pomohou k dalšímu rozvoji českého školství, zásadně pokročila v digitalizaci státu a zvýšila adresnost a účelnost vyplácení sociálních dávek. „Přitom máme jednu z nejnižších úrovní nezaměstnanosti v celé Evropské unii a nejnižší míru chudoby a existenčního ohrožení z celé EU,“ podotkl premiér Fiala.

„Víme, že musíme udělat více, a proto jsme se dnes zabývali přehledem dalších prorůstových opatření a stanovili jsme si čtyři prioritní oblasti. První jsou investice a cílem je urychlení investic do dopravní infrastruktury cestou PPP projektů. Do dopravní infrastruktury dáváme rekordní peníze poslední dva roky a také rekordní množství staveb také zahajujeme a dokončujeme. Druhou prioritou je trh práce. Pracujeme intenzivně na modernizaci zákoníku práce jako základního hybatele pracovního trhu a také na nastavení takového dávkového sociálního systému, který by skutečně motivovat k práci,“ uvedl předseda vlády Petr Fiala.

Dalšími dvěma oblastmi, na které se chce vláda ve zbytku funkčního období více zaměřit, jsou urychlení bytové a další výstavbyzměny v regionálním školství. „Přistoupili jsme k radikálnímu zkrácení povolovacích lhůt a provedli jsme změny zákonů, které vedou ke zrychlení výstavby, ať už individuální, nebo komerční. Snažíme se srovnat normy, které ve výstavbě máme, na úroveň západních zemí. Co se týče regionálního školství, budeme pokračovat ve změnách, které povedou k jeho zkvalitnění,“ upřesnil premiér Fiala.

„Musíme a chceme využít ten rok a půl do konce volebního období, abychom ještě udělali co nejvíce změn v souladu s doporučením odborníků a Národní ekonomické rady vlády ve prospěch lidí a firem, ve prospěch prosperity České republiky,“ prohlásil premiér Fiala a poděkoval členům NERVu za odvedenou práci.

Vláda rozhodla také o zřízení Rady vlády pro paměťovou agendu a schválila její statut. Rada se stane poradním orgánem vlády pro systematický a koncepční přístup k různým aspektům z oblasti historické paměti, stanovení střednědobého i dlouhodobého rámce využití příslušných dotačních titulů. Bude mít nanejvýš 20 členů z řad zástupců státní i veřejné správy, představitelů občanské a odborné veřejnosti a akademické obce.

Kompletní výsledky jednání vlády.

štítky: # # # # # # # # # #

logo