Vláda projednala záměr pořídit pro armádu tanky Leopard a schválila návrh zákona o podpoře bydlení

12. června 2024, www.vlada.cz / tisková zpráva

Česká armáda zřejmě bude v blízké budoucnosti disponovat těžkou brigádou vyzbrojenou moderními německými tanky Leopard. Záměr vyjednávat jejich společný nákup s několika evropskými zeměmi v čele s Německem odsouhlasila vláda Petra Fialy na jednání ve středu 12. června 2024. Projednala také návrh nového zákona o podpoře bydlení, novelu zákona o myslivosti či návrh na změnu občanského zákoníku zjednodušující rozvodové řízení manželů.

Armáda České republiky by mohla mít po roce 2030 těžkou brigádu vyzbrojenou více než 120 tanky Leopard 2A4 a 2A8. Vláda odsouhlasila záměr Ministerstva obrany realizovat nákup 61 tanků Leopard 2A8 s opcí na dalších 16 tanků. K tomu už armáda disponuje 15 tanky Leopard 2A4, stejné množství dostane od Německa darem v blízké budoucnosti a dalších 15 jich za výhodných podmínek chce Česko nakoupit.

„Bezpečnost České republiky je na prvním místě. Je to velký úkol. Proto dnes vláda schválila důležité rozhodnutí, a to přistoupení k dohodě o společném pořízení tanků Leopard, které nahradí sovětskou techniku v našich skladech. Chtěl bych v této souvislosti připomenout, že vláda vydává na obranu dvě procenta HDP, tak jak jsme slíbili v našem programovém prohlášení. A nejen, že tyto prostředky dáváme do obrany, ale také armádu usilovně modernizujeme,“ konstatoval premiér Petr Fiala.

„Dnešní rozhodnutí vlády neznamená, že vláda vyjádřila souhlas s nákupem tanků, ale vláda udělala nezbytný mezikrok, který to umožní. Následně, do konce roku, paní ministryně obrany předloží vládě k rozhodnutí komplexní materiál o podmínkách nákupu. Dnešní rozhodnutí je velmi důležité, protože znamená společný nákup s několika zeměmi v čele s Německem, což je nepochybně výhodné,“ upřesnil předseda vlády. „Zapojení do společných nákupů nám od začátku umožňuje snižovat cenu díky množstevní slevě, ale umožňuje také, a to je neméně důležité, zapojení českých firem do celého dodavatelského řetězce, které bude podstatnou součástí konečné dohody,“ doplnil premiér Fiala. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva obrany.

Vláda současně schválila také nový seznam strategických projektů Armády ČR. K již schváleným projektům na pořízení 246 kusů pásového bojového vozidla pěchoty CV-90 v letech 2023–2030 za 59,71 miliardy korun a nákup 24 kusů amerických letounů 5. generace F-35A Lightning II v letech 2024–2035 za 105,90 miliardy korun na seznam přidala právě i nákup německých tanků Leopard a také akvizici dvou kusů středních transportních letounů. „Modernizujeme armádu, zvyšujeme naši bezpečnost a obranyschopnost a plníme tím také naše závazky vůči aliančním spojencům,“ podotkl premiér.

Vláda se zabývala návrhem nového zákona o podpoře bydlení. Jeho cílem je nastavení systémového řešení bytové nouze v České republice, které bude fungovat dlouhodobě a poslouží i jako prostředek pro efektivní nastavení potřebných investic do bydlení. Mezi nejdůležitější body má patřit zřízení kontaktních míst pro bydlení při obcích s rozšířenou působností a nastavení systému příspěvků přiznávaných krajskými úřady, které budou motivovat poskytovatele, aby osobám v bytové nouzi poskytovaly podpůrná opatření. Více v tiskové zprávě Ministerstva pro místní rozvoj a v tiskové zprávě Ministerstva spravedlnosti.

Kabinet pošle do Parlamentu také novelu občanského zákoníku, jejímž záměrem je zjednodušení a zrychlení procesu rozvodu manželství a úpravy poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu. Vláda navrhuje mimo jiné zrušení obecného požadavku na zjišťování příčin rozvratu manželství, spojení řízení o rozvod manželství s řízením o úpravě poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu či nastavení soudních poplatků podporující smírné a rychlé způsoby řešení záležitostí manželů a dítěte. Novela má také do občanského zákoníku deklaratorně zakotvit nepřijatelnost tělesného trestání dětí.

Vláda projednala také novelu zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, tzv. lex Ukrajina. Navrhuje v ní zavést namísto každoroční novelizace systém automatického prodlužování uděleného statusu dočasné ochrany pro uprchlíky, pokud budou splněny zákonem stanovené požadavky. Pro zájemce z řad uprchlíků s dočasnou ochranou, kteří v Česku žijí již dlouhodobě a splní další podmínky, navrhuje vláda zavést nový, alternativní status pro zvláštní dlouhodobý pobyt, který těmto lidem umožní nadále žít v České republice podle standardních pravidel.

Kabinet schválil také návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2025 a výhled na další roky. Pro příští rok by mělo být na podporu vědy, výzkumu a vývoje ve státním rozpočtu vyhrazeno 45,066 miliardy korun, což je o 4,85 miliardy více než letos. Výdaje mají i nadále růst až na plánovaných 48,044 miliardy korun v roce 2027.

Vláda projednala rovněž návrh novely zákona o myslivosti, která v reakci na škody způsobované každoročně na lesích a zemědělských plodinách přemnoženou zvěří zavádí státem určované povinné kvóty odstřelu spárkaté zvěře a divokých prasat. Zároveň nastavuje nová pravidla pro lepší evidenci odstřelených a uhynulých zvířat a také sankce, kterými budou postihováni ti uživatelé honiteb, kteří dané kvóty odstřelu nesplní. Novelou zákona dojde také k posílení práv vlastníků honebních pozemků při organizaci honiteb, což je splnění dalšího slibu vlády v programovém prohlášení. Více v tiskové zprávě ministerstva zemědělství.

Kabinet projednal i návrh zákona, který mění zákon o podnikání na kapitálovém trhu, občanský soudní řád a antidiskriminační zákon tak, aby byla do českého právního řádu implementována evropská směrnice o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy orgánů kotovaných společností a o souvisejících opatřeních. Schválil i rozšíření seznamu návykových látek o další sadu semi-syntetických kanabinoidů a jejich derivátů, což je reakce na kroky prodejců HHC a THCP, kteří se jejich zákaz pokoušejí obejít nabízením alternativních produktů, jež pro lidské zdraví představují stejné riziko jako látky už zakázané. Vláda jmenovala i novou hlavní hygieničku ČR. S účinností od 15. června se jí na základě úspěchu ve výběrovém řízení stane MUDr. Barbora Macková, dosavadní ředitelka Státního zdravotního ústavu. V této funkci bude působit i nadále.

štítky: # # # # # # # # # # # #

logo