Veřejné finance se dostávají do formy. Rozpočet za březen má o 60 miliard menší deficit než loni

12. dubna 2024, FORUM 24 / komentář

Vláda Petra Fialy si za jeden ze svých hlavních cílů dala ozdravení veřejných rozpočtů zdecimovaných za předchozích vlád hnutí ANO. Vládní snaha nese své ovoce. Za měsíc březen skončil státní rozpočet v deficitu o 60 miliard menším než v roce předchozím. Jde o nejlepší čísla za posledních pět let.

Státní rozpočet skončil dle zveřejněné zprávy ministerstva financí za první tři měsíce v deficitu 105 miliard korun. Příjmy rozpočtu stouply meziročně téměř o dvanáct procent, výdaje naopak o 2,6 % klesly. Ještě v loňském roce byl státní rozpočet na konci března v deficitu 166,2 miliardy korun.

Březnové hospodaření přináší dvě pozitivní zprávy: Meziroční zlepšení rozpočtového deficitu o více než 60 miliard a prakticky vyrovnané měsíční hospodaření, které současně bylo nejlepším březnovým výsledkem za posledních pět let.

V kontextu těchto zpráv je navíc důležité si uvědomit, že vývoj státního rozpočtu není v průběhu roku lineární. V některých měsících odcházejí z rozpočtu velké částky na platby, jindy naopak přicházejí daňové výnosy nebo třeba peníze z Evropské unie.

Na příjmové straně je už ale nyní vidět oživení spotřeby domácností. Během dalších měsíců se na obou stranách rozpočtu postupně ještě více projeví změny, které přinesl ozdravný balíček a které letos sníží celoroční deficit o 43 miliard korun.

Spolu s faktem, že se již podařilo zkrotit inflační spirálu a růst spotřebitelských cen se drží okolo 2 %, tak vláda patrně zcela určitě splní stanovený deficit ve výši 252 miliard korun. Toto číslo je sice stále poněkud děsivé, avšak důležitý je trend snižování schodku státního rozpočtu, který se podařilo nastavit.

Česku se navíc za poslední loňské čtvrtletí podařilo poprvé od roku 2019 snížit i zadlužení k celkovému poměru HDP, a to na rovných 44 z původních 44,5 %.

Celoročně odpovídal deficit veřejných financí 3,3 % HDP a již v letošním roce by měl klesnout až na příznivých 2,3 %. Veřejné finance se daří stabilizovat, hrozivý náraz do zdi se vládě podařil odvrátit.

(Autor: Martin Staněk)

Komentář vyšel na serveru Pravý břeh.

štítky: # # # # # # #

logo